GDPR Integritetsmeddelande

Det här integritetsmeddelandet förklarar hur vi på Dobb 2.0 AB samlar in, använder och lämnar ut personlig information i samband med våra giveaways, samt dina rättigheter och val gällande sådan information.

Vilken personlig information samlar vi in?

Vi kan samla in följande typer av personlig information från dig i samband med våra giveaways:

 • Ditt namn och kontaktinformation, såsom din e-postadress, telefonnummer eller sociala medie-hantering, för att meddela dig om du vinner en pris.
 • Din ålder, plats eller annan demografisk information, om det krävs enligt lag eller som en del av giveaway-entry-kriterierna.
 • Information om din användning av vår webbplats eller sociala medie-konton, såsom din webbhistorik eller engagemang med våra inlägg, för att förbättra våra marknadsföringsinsatser och användarupplevelse.

Hur använder vi din personliga information?

Vi kan använda din personliga information för följande ändamål:

 • Att administrera och driva våra giveaways, inklusive att välja vinnare, verifiera berättigande och distribuera priser.
 • Att kommunicera med dig om giveaways, såsom att ge uppdateringar eller meddela dig om framtida möjligheter.
 • Att förbättra våra marknadsföringsinsatser och användarupplevelse, såsom genom att analysera din användning av vår webbplats eller sociala medie-konton.
 • Att uppfylla juridiska eller regleringsmässiga krav, såsom registerhållningsförpliktelser eller skatterapportering.

Hur delar vi din personliga information?

Vi kan dela din personliga information med följande kategorier av mottagare:

 • Våra tjänsteleverantörer, såsom betalningshanterare eller e-postmarknadsföringsplattformar, som hjälper oss att administrera och driva våra giveaways.
 • Rättsväsende eller reglerande myndigheter, om det krävs enligt lag eller för att skydda våra rättigheter eller andras säkerhet.

Hur skyddar vi din personliga information?

Vi vidtar rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda din personliga information från obehörig åtkomst, avslöjande eller missbruk. Men inga säkerhetsåtgärder är helt felfria, och vi kan inte garantera säkerheten för din personliga information.

Vilka är dina rättigheter och val?

Du kan ha följande rättigheter och val gällande din personliga information:

 • Tillgång: Du kan begära tillgång till den personliga information vi har om dig och få en kopia av sådan information, med vissa begränsningar.
  • Rättelse: Du kan begära att vi rättar eventuella felaktigheter i din personliga information.
  • Radering: Du kan begära att vi raderar din personliga information, med vissa begränsningar.
  • Begränsning: Du kan begära att vi begränsar vår användning av din personliga information, med vissa begränsningar.
  • Invändning: Du kan invända mot vår användning av din personliga information för vissa ändamål.
  • Dataportabilitet: Du kan begära att vi överför din personliga information till en annan organisation eller till dig själv, med vissa begränsningar.
  • Återkallelse av samtycke: Om vi använder din personliga information baserat på ditt samtycke, kan du återkalla ditt samtycke när som helst, vilket inte påverkar lagligheten av vår användning av din personliga information före återkallelsen.

  Du kan utöva dina rättigheter och val genom att kontakta oss på nedanstående kontaktinformation.

  Hur kontaktar du oss?

  Om du har några frågor eller oro angående vår användning av din personliga information, eller om du vill utöva dina rättigheter och val enligt GDPR, kan du kontakta oss på:

  info@dobb.se

  Vi kan behöva verifiera din identitet innan vi kan svara på din begäran.

  Uppdateringar till detta integritetsmeddelande

  Vi kan uppdatera detta integritetsmeddelande från tid till annan, och vi kommer att publicera den uppdaterade versionen på vår webbplats. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar detta integritetsmeddelande för att hålla dig informerad om våra insamlingar, användning och lämnande ut av personlig information.